Αρχίζει η διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμάκων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, η λίστα με τα 7686 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα λάβουν μέχρι τέλος του έτους νέες τιμές.

Αν και δε γνωρίζουμε τις προσδοκίες της Κυβέρνησης σχετικά με τη μείωση των τιμών φαρμάκων από την ανατιμολόγηση η οποία ξεκινά άμεσα, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν διαφορές στη φαρμακευτική δαπάνη. Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ο Κατάλογος με τους 7.686 κωδικούς φαρμάκων που εντάσσονται στη διαδικασία ανατιμολόγησης, βάσει της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης. Η διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή αιτημάτων προσθήκης ή διαγραφής φαρμάκων από τη λίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, κανένα φάρμακο δεν μπορεί να σημειώσει αύξηση τιμής, ενώ οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι το -7%. Με βάση τη σχετική περσινή διαδικασία εξοικονομήθηκαν περί τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε και μια σχετική ελάφρυνση στις τσέπες των πολιτών λόγω της μείωσης της συμμετοχής στα φάρμακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των προϊόντων, οι οποίοι σε γενικές γραμμές αντιστοιχούν στις φαρμακευτικές εταιρείες, καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, υποβάλλοντας αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μεταβολής διοικητικών στοιχείων όπως διαδικασίες μετονομασίας ή αλλαγής ΚΑΚ.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος που αναρτάται περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο τιμών (μη αποζημιούμενα, προϊόντα αίματος κλπ). Αιτήματα διαγραφής πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που ο ΚΑΚ επιθυμεί να αποσύρει το προϊόν του από την αγορά.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://services.eof.gr/myeof/

Η έναρξη υποβολής ξεκίνησε προχθές Τρίτη 13 Οκτωβρίου και λήγει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης, της 1ης Οκτωβρίου 2020.

Πάντως έχει διαπιστωθεί πως οι ανατιμολογήσεις γενικά δεν ευνοούν τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Την ίδια στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι με βάση πρόσφατη διάταξη που εντάσσεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, η συνολική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα διαμορφώνεται στα 2,088 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 87 εκατ. ευρώ αφορούν στην αποζημίωση των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τον Οργανισμό.

Όπως πάντως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, κρίνεται ανεπαρκής η δαπάνη που έχει προβλεφθεί για την κάλυψη των αναγκών αποζημίωσης των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης, καθώς τόσο το clawback (ποσό καταβολής αυτόματης υπέρβασης) όσο και το rebate (υποχρεωτικές εκπτώσεις) συνεχίζουν να αυξάνονται πέραν των προϋπολογισθέντων ποσών.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, το 2020 το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα (1Α) θα διαμορφωθεί στα 87 εκατ. ευρώ, ενώ το rebate θα φθάσει τα 17 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,5 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί ανέρχεται στα 164 εκατ. ευρώ.

«Το συνολικό ποσό του για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 87 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το σύνολο του έτους αναμένεται να ανέλθει στα 17 εκατ. ευρώ». Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

92 views0 comments