Απούσα η Ελλάδα από ευρωπαϊκή καταγραφή στην υγεία


Λάμπει δια της απουσίας της, η Ελλάδα από πρόσφατη ευρωπαϊκής καταγραφή, που αφορά τη μέση διάρκεια νοσηλείας στα νοσοκομεία 31 χωρών. Η σύγκριση αφορά δεδομένα του έτους 2017, ενώ για μερικές χώρες τα έτη 2016 και 2015.

Ο δείκτης αυτός συχνά χρησιμοποιείται για να αξιολογείται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας, τόσο πιο χαμηλή είναι η αποδοτικότητα των υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, αξιολογούνται και άλλοι δείκτες όπως το ποσοστό των επανεισαγωγών στα νοσοκομεία για την ίδια αιτία:

Το βασικό συμπέρασμα της πρόσφατης καταγραφής είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στη μέση διάρκεια νοσηλείας στα νοσοκομεία ανά την Ευρώπη. Ο δείκτης κυμαίνεται από 4,5 ημέρες στις Κάτω Χώρες, έως 9,1 ημέρες στη Γαλλία, 9,6 ημέρες στην Τσεχία και 9,8 ημέρες στην Ουγγαρία.

Παρόλο που υπήρχαν περισσότεροι ασθενείς γυναίκες, παρά άνδρες, η μέση διάρκεια παραμονής για τους άνδρες ασθενείς ήταν γενικά μεγαλύτερη στα περισσότερα κράτη μέλη. Γεγονός που δείχνει πως οι άνδρες νοσηλεύονται για πιο σοβαρά νοσήματα, αλλά ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι ο δείκτης για τις γυναίκες ενσωματώνει στοιχεία που αφορούν τους τοκετούς.

Όσον αφορά την Ελλάδα, παλαιότερα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που είχαν εκδοθεί το 2016 και αφορούσαν το 2014, ανέφεραν ότι η Ελλάδα βρισκόταν στην 21η θέση μεταξύ 34 χωρών στη μέση διάρκεια νοσηλείας. Με βάση αυτή την καταγραφή, η μέση διάρκεια νοσηλείας στη χώρα μας μειώθηκε σε 6,6 μέρες από 8 μέρες το 2000. Ο σχετικός δείκτης στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν τότε 8,1 μέρες και είχε μειωθεί από 9,9 το 2000. Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

7 views0 comments