Ανατροπές σε Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, νοσοκομειακά σκευάσματα, θετική και αρνητική λίστα

Η Υπουργική Απόφαση και οι αντιδράσεις της Βιομηχανίας.

Οι αλλαγές στη σύνθεση των προσώπων που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και κάποιες νομοθετικές αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης εκπροσώπων θεσμικών φορέων από τον χώρο του Φαρμάκου (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και Pif) με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα τα παραπάνω θα αποτυπωθούν σε υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας αναμένεται, ίσως και εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά το αμέσως προσεχές διάστημα η αντικατάσταση τριών μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης από τρία νέα μέλη, εκ των οποίων το ένα θα είναι από την διοίκηση του ΕΟΦ, το άλλο φαρμακοποιός από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" και ο τρίτος συμμετέχων θα είναι ο ειδικός επί των θεμάτων του φαρμάκου, Μπάμπης Καραθάνος που είναι σύμβουλος του υπουργού Υγείας. Δεν αποκλείεται, όμως, να υπάρξει και κάποια ανατροπή έως την τελευταία μέρα. Οι εκπρόσωποι από τον χώρο του φαρμάκου, ενημερώθηκαν ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση της τιμής ενός σκευάσματος θα λαμβάνει υπόψη τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα rebate και τα clawback. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η αλλαγή βρήκε αντιδράσεις από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργήσει προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών και επίσης όλες οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινούν από το το 50% της χαμηλότερης τιμής στην Ευρώπη. Αυτό, όπως μας ειπώθηκε είναι ένα εχθρικό περιβάλλον που αναστέλλει την είσοδο νέων και καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Στην περίπτωση δε που το κλινικό όφελος ενός νέου σκευάσματος είναι αποδεδειγμένα σημαντικό τότε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα έχει τη δυνατότητα να μην εφαρμόζει στο ακέραιο τα άνωθεν αυστηρά κριτήρια. Επιπλέον, στην Υπουργική Απόφαση, αναμένεται ότι οι εταιρείες θα έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τις πωλήσεις των φαρμάκων τους από όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο επιπολασμός της νόσου διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο τρόπος αποζημίωσης των φαρμάκων. Επιπλέον, κάθε κράτος-μέλος δύναται να διαθέτει διαφορετικό σύστημα συνταγογράφησης, όπως θεραπευτικά πρωτόκολλα ή διαγωνιστικές διαδικασίες. Συνεπώς, η σύγκριση του όγκου πωλήσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις που δεν αντιπροσωπεύουν τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών. Αντίθετα, η συγκέντρωση των επιδημιολογικών στοιχείων της νόσου και ο πραγματικός αριθμός ασθενών που χρήζουν θεραπείας στην Ελληνική Επικράτεια είναι καίριας σημασίας. Νοσοκομεία Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνάντησης, εκτενής συζήτηση έγινε και για τους κλειστούς προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις που έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν νοσοκομειακά σκευάσματα -ακόμα και αν η διαπραγμάτευση αναφέρεται σε ένα φάρμακο- θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση τμήματος που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Κάτι που θα αλλάξει με τους κλειστούς προϋπολογισμούς που έπονται για τα νοσοκομειακά σκευάσματα, των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνει ο ΙΦΕΤ. Μολονότι οι προϋπολογισμοί αυτοί είναι διάρκειας τριών ετών θα μπορούν να ανατραπούν σε περίπτωση εμφάνισης σκευάσματος σε ανταγωνιστικότερη τιμή. Γεγονός με το οποίο όπως λέγεται δεν συμφωνεί να συμβεί η φαρμακοβιομηχανία, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο αναιρεί την όποια προβλεψιμότητα και στρατηγική μπορούν να κάνουν οι εταιρείες για το προσεχές διάστημα. Στις νομοθετικές αλλαγές που δρομολογούνται, είναι ότι όλα τα προϊόντα θετικής και αρνητικής λίστας περνούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για καλύτερη διαχείριση και έλεγχο, μέτρο που βρήκε σύμφωνη τη φαρμακοβιομηχανία. Στον αντίποδα, η βιομηχανία θεωρεί πως η συζήτηση με το υπουργείο είναι σε λάθος κατεύθυνση και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:

  • Μείζον θέμα αποτελεί η αναγκαιότητα της αύξησης του φαρμακευτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της συμμετοχής των ανασφάλιστων πολιτών και των ασθενών Covid-19. Η αύξηση δύναται να επιτευχθεί είτε με χρηματοδότηση των επιμέρους κατηγοριών, είτε με ανακατανομή των δαπανών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  • Διαμόρφωση ενός διάφανου και σταθερού περιβάλλοντος χωρίς επανειλημμένες τροποποιήσεις και αναίτιες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου.

  • Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας ειδικών με φαρμακο-οικονομικές γνώσεις, η οποία θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τροποποίηση στη νομοθεσία. Η ομάδα θα λογοδοτεί στον εκάστοτε υπουργό Υγείας και κάθε πρότασή της θα είναι αιτιολογημένη επαρκώς, έχοντας υπολογίσει και την επίπτωση στον Φαρμακευτικό Κλάδο.

  • Παροχή κινήτρων για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης μέσω των κλινικών δοκιμών στη χώρα με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο, την ασφάλεια των ασθενών και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

  • Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και διασύνδεση των παρόχων μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων.

  • Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ολοκλήρωσης αξιολόγησης και της έναρξης διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται άνω των έξι μηνών.

Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα

42 views0 comments