Αναπτύχθηκε βιοδείκτης που μπορεί να διαγνώσει τη νόσο του Πάρκινσον

Ελπίζεται ότι η ταχύτερη διάγνωση της νόσου θα οδηγήσει επίσης στην ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κόμπε και στο Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα ανέπτυξαν με επιτυχία έναν βιοδείκτη που θα επιτρέψει τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον γρήγορα και ανέξοδα από δείγματα ορού αίματος.

Ελπίζεται ότι η ταχύτερη διάγνωση της νόσου θα οδηγήσει επίσης στην ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας. Αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο, ειδικά για γηράσκουσες κοινωνίες όπως η Ιαπωνία.

Αυτή η μελέτη διεξήχθη από τον καθηγητή Imaishi Hiromasa και τον ακαδημαϊκό ερευνητή Ihara Kohei et al. του Κέντρου Έρευνας Biosignal του Πανεπιστημίου του Κόμπε και της ερευνητικής ομάδας του Επίκουρου Καθηγητή Oguro Ami στο Graduate School of Integrated Sciences for Life του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα.

Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο ανοιχτό περιοδικό Scientific Reports του Springer Nature .

Ερευνητικό Ιστορικό

Η Ιαπωνία έχει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο ηλικιωμένο πληθυσμό στον κόσμο και, κατά συνέπεια, αντιμετωπίζει σχετικά ζητήματα όπως η πτώση της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων και η πίεση στον τομέα της φροντίδας. Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, αυξάνεται ο κίνδυνος να αναπτύξουν διάφορες ασθένειες. Συγκεκριμένα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος του Πάρκινσον έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος. Επιπλέον, η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο κοινή νευροεκφυλιστική νόσος στον κόσμο. πιστεύεται ότι επηρεάζει περίπου το 1~2 τοις εκατό του πληθυσμού άνω των 60 ετών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα κοστίσει στην παγκόσμια αγορά 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους θεραπείας) το 2030.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει τρόπος να θεραπευθεί πλήρως η νόσος του Πάρκινσον. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη ανίχνευση είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να σταματήσει η εξέλιξή της. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ακόμη και νωρίτερα η ανίχνευση θα είναι σημαντική στο μέλλον καθώς διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες εργάζονται επί του παρόντος για την ανάπτυξη θεραπευτικών φαρμάκων για τη νόσο του Πάρκινσον.

Υπό το φως αυτών των συνθηκών, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μια απλή μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου που επιβαρύνει ελάχιστα τον ασθενή. Επιπλέον, οι μέθοδοι πρώιμου προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να είναι εύκολες στην εφαρμογή και φθηνές.

Μεθοδολογία Έρευνας

Το ένζυμο που μεταβολίζει το φάρμακο Cytochrome P450 όχι μόνο μεταβολίζει φάρμακα αλλά χρησιμεύει και ως καταλύτης για την οξείδωση διαφόρων ουσιών. Είναι γνωστό ότι η έκφραση του P450 στο εσωτερικό του σώματος αλλάζει με την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών. Αυτή η αλλαγή στην έκφραση του P450 πιστεύεται ότι επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα των μεταβολιτών στο σώμα του ασθενούς που σχετίζονται με το P450. Αυτή η ερευνητική ομάδα είχε προηγουμένως καταλήξει σε μια «δοκιμασία αναστολής P450» για να ανιχνεύσει εύκολα αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα των μεταβολιτών που σχετίζονται με το P450 που προκαλούνται από την έναρξη της νόσου. Αυτή τη φορά, έγιναν οι πρώτοι στον κόσμο που εφάρμοσαν με επιτυχία αυτή τη μέθοδο στη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον.

Στην αναπτυγμένη δοκιμασία, 12 διαφορετικά ανθρώπινα P450 αναμιγνύονται το καθένα με ένα δείγμα ορού και ένα φθορίζον υπόστρωμα για να προκληθεί αντίδραση. Υπάρχουν διαφορές στην ποσότητα και την ποιότητα των μεταβολιτών που σχετίζονται με το P450 στους ορούς από υγιή άτομα και ασθενείς. Αυτοί οι μεταβολίτες του ορού αναστέλλουν την οξείδωση του φθορίζοντος υποστρώματος που προκαλείται από το P450. Εξετάζοντας το ποσοστό αναστολής που σχετίζεται με αλλοιώσεις που προκαλούνται από την έναρξη της νόσου σε ορισμένα P450, είναι δυνατό να γίνει διάκριση δειγμάτων ορού από ένα άτομο με μια συγκεκριμένη ασθένεια και ένα υγιές άτομο. Το P450 αντιδρά με το φθορίζον υπόστρωμα για να δημιουργήσει μια φθορίζουσα ουσία όταν η ανάλυση εκτελείται στους ορούς από υγιή άτομα. Ωστόσο, η αντίδραση είναι διαφορετική όταν η ανάλυση διεξάγεται στους ορούς από ασθενείς και έτσι οι λαμβανόμενες τιμές φθορισμού αλλάζουν. Με αυτόν τον τρόπο, η «δοκιμασία αναστολής φθορισμού P450» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει ασθένεια ή όχι ανιχνεύοντας αυτές τις αλλαγές. Είναι μια νέα τεχνική υγρής βιοψίας που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.

Η τρέχουσα μελέτη για τη νόσο του Πάρκινσον χρησιμοποίησε τον προσδιορισμό αναστολής P450 που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από αυτήν την ερευνητική ομάδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν τη δοκιμασία σε αρουραίους μοντέλου της νόσου του Πάρκινσον και σε ανθρώπους ασθενείς με τη νόσο (καθώς και σε ασθενείς με άλλες νευροεκφυλιστικές και φλεγμονώδεις ασθένειες) για να αξιολογήσουν εάν η ανάλυση θα μπορούσε ή όχι να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα υγιή άτομα και τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με ποσοστό ακρίβειας 85-88 τοις εκατό τόσο για το μοντέλο του αρουραίου όσο και για τον άνθρωπο.

Περαιτέρω Εξελίξεις

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι ο προσδιορισμός αναστολής P450 έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί στη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον. Αυτή η ανάλυση απαιτεί μόνο 30μ ορού και είναι μια σχετικά φθηνή μέθοδος εξέτασης, επομένως πιστεύεται ότι θα ωφελήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο της νόσου του Πάρκινσον. Στη συνέχεια, οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις κλινικών επιδόσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα, με στόχο να εργαστούν για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου δοκιμών.

Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

6 views0 comments