Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Προωθείστε τις κλινικές έρευνες

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν μοχλό καινοτομίας και συμβάλουν στην περαιτέρω κατάρτιση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρα.

Έκκληση απευθύνει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προς όλους τους θεσμικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους για την από κοινού χάραξη και υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα προάγει την κλινική έρευνα στην Ελλάδα, με αφορμή την 20η Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών.

Πέρα από το γεγονός ότι οι κλινικές μελέτες αποτελούν μοχλό καινοτομίας και συμβάλουν στην περαιτέρω κατάρτιση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας η ένωση επισημαίνει τα θετικά για τους ασθενείς:

  • Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ταχεία πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες με δωρεάν και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,

  • εξασφαλίζουν χωρίς κόστος τη φαρμακευτική τους αγωγή, καθώς και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.

  • Δεν επιβαρύνονται οικονομικά, ούτε το ασφαλιστικό ταμείο.

Άξιο λόγου είναι ότι σε κρατικό επίπεδο, προσελκύονται νέες επενδύσεις και διεθνή κεφάλαια, με αποτέλεσμα να ενισχύονται ταυτόχρονα η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα.

Δείτε επίσης: Ξεπαγώνει η φαρμακευτική πολιτική

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η οποία είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Ε.Ο.Φ. για τις κλινικές μελέτες, έχει ήδη υποβάλει δημόσια τις προτάσεις της στους παρακάτω άξονες:

  • Παρά την κατάργηση της έγκρισης των Επιστημονικών Επιτροπών των νοσοκομείων, απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση των χρόνων και απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης σε όλα τα στάδια (ΕΟΦ, ΕΕΔ, υπογραφή της σύμβασης από τα νοσοκομεία, πρόσληψη συμμετεχόντων).

  • Λογοδοσία για περιπτώσεις παρακώλυσης της διαδικασίας έγκρισης ή της διεξαγωγής τους (μη σύγκληση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, διοικητικές αποφάσεις που δυσχεραίνουν τις διαδικασίες, αδιαφορία ή άρνηση της διοίκησης για την κλινική έρευνα).

  • Συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό των κλινικών μελετών από τα πρώτα στάδια, όπως γίνεται σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ κ.λπ.

  • Διασφάλιση της διαφάνειας των αποτελεσμάτων και της πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία μετά το τέλος της έρευνας.

  • Αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου και διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

  • Διασφάλιση της εύκολης και με κατανοητό τρόπο πρόσβασης των ασθενών σε πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες και τα δικαιώματά τους.

Στην ανακοίνωση της ένωσης επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει «τις απαιτούμενες βάσεις για να πραγματοποιήσει το άλμα και να βρεθεί στο επίκεντρο των κλινικών μελετών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Στα προτερήματά της συγκαταλέγεται το εξαιρετικό επίπεδο τεχνογνωσίας και εγκαταστάσεων, ο μεγάλος αριθμός διαγνωστικών κέντρων και το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

«Η πολιτική βούληση  και η συνεργασία όλων των εταίρων συνιστούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων προς όφελος της υγείας των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα