Ένας στους δέκα ασθενείς με CoViD ανέπτυξε σοβαρή ενδονοσοκομειακή λοίμωξη [ελληνική μελέτη]

Πόσο αυξήθηκε η θνητότητα και τι αποκάλυψαν οι εργαστηριακές αναλύσεις σε νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Το 10,47% των ασθενών με CoViD που νοσηλεύτηκαν στο ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα, εμφάνισε σοβαρή ενδονοσοκομειακή λοίμωξη και μεγάλη θνησιμότητα.

Μελέτη που έγινε σε 1.165 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020, ανέπτυξαν βακτηριαιμία, ενώ η εργαστηριακή ανάλυση αποκάλυψε 166 παθογόνα μικρόβια.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε μελέτη επιστημόνων από το ΑΧΕΠΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό FEMS Microbes.

Η μελέτη υπογράφεται από τους Ευθ. Πρωτονοταρίου, Π. Μαντζάνα, Γ. Μελέτη, Αρ. Τυχάλα, Αγγ. Κασομενάκη, Όλ. Βασιλάκη, Γ. Κάγκαλου, Ι. Γκέκα, Μ. Αρχοντή, Στ. Κατή, Σ. Μεταλλίδη και Λ. Σκούρα.

Η συντακτική ομάδα επισημαίνει πως η Βόρεια Ελλάδα χτυπήθηκε από ένα έντονο δεύτερο επιδημικό κύμα COVID-19 το φθινόπωρο του 2020.

Λόγω της ταυτόχρονης σιωπηλής επιδημίας των πολυανθεκτικών οργανισμών, ο χειρισμός των ασθενών με COVID-19 έγινε ακόμη πιο δύσκολος. Στην παρούσα μελέτη, προσδιορίστηκαν τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των βακτηριαιμιών σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, εξετάστηκαν δεδομένα από 1.165 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη συχνότητα των λοιμώξεων της κυκλοφορίας του αίματος, την επιδημιολογία και τα προφίλ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των παθογόνων βακτηρίων.

Συγκρίθηκαν, επίσης, τα δεδομένα ευαισθησίας του νοσοκομείου στα αντιβιοτικά για όλα τα κύρια νοσοκομειακά παθογόνα που απομονώθηκαν από βακτηριαιμίες ασθενών με COVID-19 μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, έναντι εκείνων μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019.

Βακτηριαιμία

Από την ανάλυση προέκυψε πως συνολικά, 122 ασθενείς ανέπτυξαν βακτηριαιμία (10,47%). Το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας νοσηλείας και της εμφάνισης βακτηριαιμίας ήταν 13,98 ημέρες.

Εισαγωγή στη ΜΕΘ έγινε σε 98 από τους 122 ασθενείς, με μέσο χρόνο παραμονής 15,85 ημέρες και 90,81% ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα.

Συνολικά, ανακτήθηκαν 166 παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων 114 αρνητικών κατά Gram βακτηρίων και 52 θετικών κατά Gram κόκκων.

Το Acinetobacter baumannii ήταν το πιο συχνό (51 δείγματα) ακολουθούμενο από την Klebsiella pneumoniae (45 δείγματα) και τον Enterococcus faecium (31 δείγματα). Οι βακτηριαιμίες σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 σχετίζονταν με παρατεταμένο χρόνο νοσηλείας και υψηλότερη ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα και οι απομονωμένοι μικροοργανισμοί αντιπροσώπευαν τα βακτηριακά είδη που υπήρχαν στο νοσοκομείο μας πριν από την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ποσοστά αντοχής στα αντιβιοτικά ήταν αυξημένα σε σύγκριση με την προ-πανδημική εποχή για όλα τα κύρια ευκαιριακά βακτηριακά παθογόνα. Τονίζουν, δε, πως η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ασθενών με παρατεταμένη νοσηλεία.

Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα

3 views0 comments