Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca

Ποιους εμβολιασμένους αφορά-Οι προϋποθέσεις.

Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορονοϊού. Δικαίωμα για εξαίρεσή τους από τη δεύτερη δόση έχουν: Άτομα που κατά το διάστημα των πρώτων εβδομάδων μετά την 1η δόση εκδήλωσαν σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια θρόμβωσης. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σχετικό αίτημα από ιατρό μέσω του emvolio.gov.gr. Άτομα που έχουν άλλον ειδικό λόγο για να γίνει η 2η δόση με άλλο εμβόλιο. Η αντικατάσταση γίνεται μετά από έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος από ιατρό μέσω του emvolio.gov.gr. Άτομα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών. Συνιστάται η 2η δόση να γίνει με άλλο εμβόλιο. Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση του συνδρόμου θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά από τη 2η δόση του εμβολίου της AstraZeneca είναι εξαιρετικά σπάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει γίνει μεγάλος αριθμός εμβολίων της AstraZeneca, έχουν καταγραφεί 18 περιπτώσεις μετά τη διενέργεια 13.400.000 δεύτερων δόσεων του εμβολίου (1,3 ανά 1.000.000 δόσεις). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Εμβολιασμού συνιστά τα άτομα που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο της AstraZeneca να συνεχίσουν κανονικά τη 2η δόση με το ίδιο εμβόλιο. Κωδικοί ICD-10 για αλλαγή της 2ης δόσης του AstraZeneca Για την αλλαγή της δεύτερης δόσης απαιτείται -πλην τους νέους έως 30 ετών- ιατρική βεβαίωση και σχετικό αίτημα στην Επιτροπή. Η αιτιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κωδικούς ασθενειών: I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση I74.0 Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής I74.1 Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής I74.2 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων I74.3 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων I74.4 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη I74.5 Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας I74.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών I74.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα I80.0 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων I80.1 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας I80.2 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων I80.3 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη I80.8 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων I80.9 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση I82.0 Σύνδρομο Budd-Chiari I82.1 Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα I82.2 Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας I82.3 Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας I82.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών I82.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας I26 Πνευμονική εμβολή I26.0 Πνευμονική εμβολή με αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά Πηγή: healthview.gr


Δείτε περισσότερα νέα

11 views0 comments